Արշակ Չոպանյանին, 1927 նոյեմբերի 30, Փարիզ

Կարելի է միայն ցավ հայտնել, որ Ձեր ցանած սերմերը հայրենի հողի վրա չեն, և այլասերման ճանապարհով գնացող գաղութում միայն անհատներ գուցե պահեն իրենց սրտերում կենդանի շողերը Ձեր խոսքերի…