Ուսանողական տարիներ՝ 1896 - 1902

Վաղ շրջան՝ 1903 - 1909

ԱրԵՎելյան շրջան՝ 1910 - 1921

Հայաստան` 1922 - 1940

Պատերազմական տարիներ ԵՎ ուշ իմպրեսիոնիզմ՝ 1941 - 1968

Վերջին տարիներ՝ 1969 - 1972