Սարյանի ստեղծագործությունը արևելյան ոգու մի նոր հայտնություն է... Նրա ամեն մի պատկերավորումը դրսևորումն է այն առանձնահատուկ աշխարհի, ուր մենք դարեր շարունակ ապրում ենք՝ առանց հասկանալու նրա լինելիության հիմնական տոնը... Սարյանի արվեստի բարձրագույն դրսևորումը ազգային ոճն է... Մեծ համբերությամբ, մեծ սիրով, ներքին տարերային պահանջից մղված` Սարյանը կարդում է բնության գրքի այդ նոր էջը, որն իր հոգին է, իր իսկ էությունը։ Նա կարող է ասել Տագորի պես` «Ես հրավիրված էի աշխարհի կոչունքին` և այդպիսով իմ կյանքը օրհնվեցավ։ Աչքերս տեսան և ականջներս լսեցին»։
                                                                                                          ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐՅԱՆ 1923
    ԿԱՅՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՅՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Տվյալ կայքի բովանդակությունը, այդ թվում բոլոր պատկերներն ու տեքստային տվյալները, նախատեսված են միայն անձնական, տեղեկատվական և կրթական նպատակով օգտագործման համար:

Ցանկացած այլ ձևով, այդ թվում ընդհանուր կամ մասնակի էլեկտրոնային վերարտադություն, պատկերների և նյութերի շահույթ հետապնդող կամ այլ տարածում, չի կարող կատարվել առանց Մ. Սարյանի տուն-թանգարանի նախնական գրավոր թույլտվության:


Հեռախոս՝
Էլ. փոստ՝
(374 10) 52 16 07
info@sarian.am